Voorontwerpbestemmingsplan Zuidplashof 5 Waddinxveen

Home > Bestuur-oud > Bekendmakingen | publicaties > Voorontwerpbestemmingsplan Zuidplashof 5 Waddinxveen

Voorontwerpbestemmingsplan Zuidplashof 5 Waddinxveen

Dit item is gearchiveerd op 04-04-2015
plangebied Zuidplashof 5

B en W hebben op 27 januari 2015 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Zuidplashof 5. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld met als doel de mogelijkheden voor maatschappelijke doeleinden te schrappen en op die locatie woningen in de vorm van appartementen mogelijk te maken.

Het plangebied van bestemmingsplan Zuidplashof 5 is op het kaartje met de rode driehoek grofweg aangegeven. Voor het exacte plangebied wordt u verwezen naar de stukken.

Het voorontwerpbestemmingsplan Zuidplashof 5 ligt met ingang van 5 februari 2015 gedurende zes weken (tot en met 18 maart 2015) tijdens openingsuren ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. De plannen zijn eveneens te raadplegen via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen

Informatiebijeenkomst

Voor dit plan wordt een inloopavond gehouden op dinsdag 24 februari van 19.00 – 20.00 uur op het gemeentehuis. Tijdens deze inloopavond kunt u kunt u het plan inzien en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om het plan nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Reacties

U wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende de bovengenoemde periode van zes weken te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van B en W onder vermelding van ‘voorontwerpbestemmingsplan Zuidplashof 5’.
Het is niet mogelijk om mondelinge reacties in te dienen.
Uw reactie wordt, waar mogelijke, betrokken in de procedure die leidt tot het ontwerpbestemmingsplan. Ten overvloede wordt opgemerkt dat de nu voorliggende mogelijkheid tot reageren de wettelijk verplichte terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan niet beperkt. Alle tijdig binnengekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer D. Koppenaal via telefoonnummer 14 0182.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens