Spreekrecht

Spreekrecht

Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties kunnen inspreken tijdens de commissievergaderingen en/of de besluitvormende raadsvergaderingen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Met de griffie wordt dan besproken of het onderwerp past binnen de criteria of dat het beter is een andere procedure te volgen.

Bij een commissievergadering kunnen belanghebbenden inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Aan het begin van de besluitvormende raadsvergadering kunnen inwoners en vertegenwoordigers van organisaties de aandacht aan de raad vragen voor een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat en ook niet net aan de orde is geweest bij een commissievergadering.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht, dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 140182.

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens