Plan van aanpak groen Noordtunnel

Home > Bestuur-oud > Wijkregie in Waddinxveen > Plan van aanpak groen Noordtunnel

Plan van aanpak groen Noordtunnel

Dit item is gearchiveerd op 05-11-2018

In 2015 is de gemeente gezamenlijk met de wijkplatforms Bomenwijk/Groenswaard en Vondelwijk/Oranjewijk aan de slag gegaan met het opknappen van de Noordtunnel. Dit heeft onder meer al geleid tot een schildering op de tunnelwanden en de verlichting in de Noordtunnel is aangepast.

Naast de maatregelen die worden genomen om de tunnel zelf op te knappen, is de gemeente ook van plan om in de directe omgeving enkele aanpassingen in het groen te doen. Het doel is meer licht en zicht (sociale veiligheid) te bieden.

Bij de omvorming van het groen worden de weerszijden van de Staringlaan meegenomen. Beginnend aan de Groensvoorde ter hoogte van de parkeerplaats bij station Waddinxveen-Noord en doorlopend tot aan de Perkstraat. Hierin wordt ook de parkeerplaats voor het station meegenomen. Voor deze omvorming wordt de boomstructuur vernieuwd.

Voor de omvorming van het groen is een plan gemaakt, waarin naast de aanplant van nieuwe bomen ook nieuw (sier)beplanting is opgenomen. De gedachte achter dit plan is om een fleurig lint te creĆ«ren dat de oost- en westzijde van de Staringlaan verbindt. De (vaste planten) beplanting krijgt een maximale hoogte van 60 centimeter. Om deze beplanting een kans van slagen te geven is het vernieuwen van de bomen noodzakelijk. De grote bomen worden gekapt en nieuwe bloeiende bomen worden geplant. Op enkele plaatsen wordt het trottoir verlegd aangrenzend aan de straat of het fietspad, hierdoor ontstaan robuuste plantvakken.

Voorbeelden

Figuur 1:
Voorbeeld van mogelijk aan te brengen (sier)beplanting

Figuur 2:
Voorbeeld van mogelijk nieuw aan te planten bomen

Inloopavond

Op donderdag 28 januari 2016 is een inloopavond gehouden in de Bethelkerk, Bilderdijklaan 1. Het plan is aangepast aan de hand van de reacties.

Uitvoering

De uitvoering van het plan start na de zomer 2016.

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens