Informatieavond wijkactieplan Bomenwijk/Groenswaard

Home > Inwoners-oud > Bijeenkomstenkalender > Informatieavond wijkactieplan Bomenwijk/Groenswaard

Informatieavond wijkactieplan Bomenwijk/Groenswaard

Wilt u weten welke werkzaamheden en activiteiten er in de nabije toekomst gaan plaatsvinden in uw wijk?
Gaat er in uw buurt in 2015 iets veranderen? Wilt u daar iets van vinden? Wilt u daarover in gesprek?
Kom dan naar de informatieavond over het Wijkactieplan Bomenwijk/Groenswaard 2015!

Wanneer? 19 februari 2015
Hoe laat? Vrij inlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Waar? Ontmoetingskerk

Tijdens deze avond zijn enkele gemeenteraadsleden, gemeentemedewerkers en uw wijkwethouder aanwezig. U kunt dan met hen in gesprek over uw wijk.

De gemeente heeft ook voor 2015 het initiatief genomen om per wijk samen met het wijkplatform een integraal wijkactieplan op te stellen. Een integraal wijkactieplan is een plan waarin werkzaamheden en activiteiten van zowel gemeente als Woonpartners, politie, Jeugd- en Jongerenwerk en eventuele andere partners zijn gebundeld. Hierdoor krijgt u een beter beeld van wat er in uw wijk speelt komend jaar.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen, en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen. Dit wordt ook wel de Decentralisaties genoemd. Op de inloopavond kunt u ook vragen stellen over de decentralisaties.

Kunt u niet komen, maar wilt u wel uw reactie op het wijkactieplan geven? Dit kan op twee manieren:

  1. Online vanaf 2 februari met een digitaal reactieformulier, dat u kunt vinden bij de wijkactieplannen: www.waddinxveen.nl/wijkactieplan
    Online kunt u uw reactie tot en met 20 februari 2015 indienen.
  2. Bij de inloopavonden van de andere wijken. Deze zijn:
    1. Zuidplas, 10 februari, 19.00 - 21.00 uur, locatie Zuidhonk;
    2. Oranjewijk/Vondelwijk, 12 februari, 19.00 - 21.00 uur, locatie Hotel de Unie
    3. Zuid & Oost, 17 februari, 19.00 - 21.00 uur, locatie Zonnig Zuid.
Locatie: Ontmoetingskerk
Datum 19-02-2015
RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij