Informerende raad

Home > Inwoners-oud > Bijeenkomstenkalender > Informerende raad

Informerende raad

Woensdag 27 mei, aanvang 20:00 uur

Op de agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Informatie vanuit het college
 5. Huisvesting gemeentehuis - renovatie
 6. Vaststellen bestemmingsplan Passage
 7. Vaststellen bestemmingsplan Plasweg 6
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening Waddinxveen 2015
 9. Welstandsnota 2015
 10. regeling verklaring van geen bedenkingen 2015
 11. Mede-oprichting van en deelneming in de coöperatie GGD Support Centrum

De volgende vergaderingen in deze cyclus:

 • Opiniërende raad, woensdag 3 juni, aanvang 20:00 uur.
 • Besluitvormende raad, woensdag 10 juni, aanvang 20:00 uur.

De agendastukken zijn te raadplegen via www.waddinxveen.nl/vergaderkalender.
Alle informatie over onze gemeenteraad vindt u ook op die webpagina. U kunt er de vergaderingen terugluisteren en ook zien wat raadsleden hebben gestemd.

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Raadhuisplein 1
Datum 27-05-2015
Starttijd: 20:00
RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij