Elektrisch rijden

Home > Inwoners-oud > Duurzame energie > Elektrisch rijden

Elektrisch rijden

Gemeente Waddinxveen stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Daarom draagt elektrisch rijden bij aan het verwezenlijken van de ambities voor duurzaamheid van de gemeente.

Laadpalen
Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden opgeladen. Deze zijn te vinden op veel verschillende locaties en ook steeds meer bij parkeerplaatsen aan de openbare weg. Deze laadpalen langs de openbare weg laden een elektrische auto of plug-in hybride binnen 3 tot 7 uur weer volledig vol. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact. De aansluiting en stekker zijn hiervoor anders.

Eigen laadpunt
Indien u de mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpunt te realiseren moet u zelf een partij zoeken die voor u een oplaadpaal kan realiseren. Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet hun auto mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Openbare laadpalen, (meestal) niet gratis
Om in aanmerking te kunnen komen voor een openbare laadpaal moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de aanvrager heeft geen mogelijkheden om op eigen terrein een laadpunt te realiseren;

  • de aanvrager is in het bezit van een elektrische of hybride auto met een minimale elektrische actieradius van 50 km,

  • of de aanvrager kan aantonen dat deze elektrische of hybride auto besteld is.

De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Om van een laadpaal gebruik te kunnen maken is veelal een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden.

Wilt u een openbare elektrische laadpaal aanvragen?
Omdat de vraag naar laadpalen snel toeneemt, heeft de gemeente beleidsregels opgesteld. Dit betekent dat alle marktpartijen die de beleidsregels van de gemeente willen accepteren de mogelijkheid hebben om een overeenkomst met de gemeente aan te gaan om openbare oplaadpalen in de gemeente te plaatsen.

Momenteel heeft de gemeente een overeenkomst met Allego voor de plaatsing van openbare oplaadpalen. Bent u in bezit van een elektrische of hybride auto en wilt u een openbare laadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u hiervoor bij Allego een aanvraag doen. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 16 weken. De Gemeente hanteert bij de plaatsing een kaart, waarbij de afweging tussen parkeerdruk, beschermd stadsgezicht, verbruik naburige palen en dekking een rol spelen. Op het platform vindt u ook alle informatie waar in uw buurt al een laadpaal staat of wordt gerealiseerd en hoe u een laadpaal aan kunt vragen.  Zie daarvoor ook  www.openbaarladen.nl/waddinxveen

Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de websites van de marktpartijen.

Parkeervak Openbare Oplaadpalen
Bij de laadpalen staat een bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten mogen daar parkeren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over laadpalen voor elektrische auto’s, stel uw vragen dan via: duurzaamheid@waddinxveen.nl  
We beantwoorden uw vragen graag.

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij