Uitleg duurzame energie

Home > Inwoners-oud > Duurzame energie > Uitleg duurzame energie

Uitleg duurzame energie

Gemeente Waddinxveen wil in 2025 25% van haar energiebehoefte duurzaam opwekken. Meer informatie hierover leest u in de duurzaamheidsvisie. Deze duurzaamheidsambitie kent verschillende aspecten o.a. : Zon en Wind, warmte en Mobiliteit. Op deze pagina leest u meer informatie over de opwek van duurzame elektriciteit.

  • Uitleg duurzame energie
  • Planning
  • Mogelijkheden locaties zon- en windenergie
  • Zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor elektrische auto’s

Uitleg duurzame energie
Gemeente Waddinxveen wil in 2025 25% van haar energiebehoefte duurzaam opwekken. Daarom zetten we in op energiebesparing en verkennen we hoe en waar zon- en windenergie in onze gemeente toegepast kunnen worden. Met dit factsheet laten we zien wat de opgave is en welke combinatiemogelijkheden er zijn. Graag verkennen we die mogelijkheden met u als inwoner. De aftrap hiervoor is gegeven tijdens de duurzaamheidvierdaagse op 30 oktober. Het verslag van deze avond leest u hier.

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij