Minimaregelingen 2020

Home > Inwoners-oud > Minimaregelingen 2020

Minimaregelingen 2020

 • Samenvatting

  Regeling Bijdrage Maatschappelijk Activiteiten

  • kinderen onder de 18 jaar;
  • chronisch zieken en gehandicapten;
  • personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

  Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

  Klik hier voor meer informatie over bijdrage maatschappelijke activiteiten

  Individuele Inkomenstoeslag Waddinxveen

  De Individuele Inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.  Voor deze regeling geldt dat uw inkomen gedurende drie jaar maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

  Klik hier voor meer informatie over individuele inkomstenstoeslag Waddinxveen

  Tegemoetkoming voor Chronisch Zieken en Gehandicapten

  Er kan jaarlijks een forfaitair bedrag van € 150,00 worden aangevraagd aan bijzondere bijstand voor de (indirecte) meerkosten voor personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn. Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

  Tegemoetkoming aanvragen

  Bijdrageregeling Schoolkosten

  De inkomensgrens voor de schoolkostenregeling is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. De schoolkostenregeling is voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar.

  Klik hier voor meer informatie over de bijdrageregeling schoolkosten

  Collectieve Ziektekostenverzekeringen voor Minima

  Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat inwoners goed verzekerd zijn. De gemeente Waddinxveen vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede en betaalbare zorgverzekering, zowel voor Waddinxveners met een laag inkomen als voor inwoners met een hoge zorgvraag als gevolg van een chronische ziekte of beperking.

  Klik hier voor meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekeringen voor minima

 • Aanvragen / formulieren

 • Aanvullende informatie

  categorie 130%

  Inkomstenoverzicht vanaf 1 juli 2020, norm 130%

  Onder de 65 jaar
  Gehuwd / samenwonend 1.856,60                                                                    
  Alleenstaanden / alleenstaande ouder 1.299,65                                                                    
  Boven de 65 jaar
  Gehuwd / samenwonend 1.969,10 (plus € 41,20 buiten beschouwing gelaten)
  Alleenstaanden / alleenstaande ouder   1.452,70 (plus € 20,60 buiten beschouwing gelaten)

  Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2020)

  Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

      Gezinssituatie     Vermogensgrens
  Alleenstaand          €   6.225,00
  Alleenstaande ouder   € 12.450,00
  Gehuwd/samenwonend   € 12.450,00

  Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

  Ook geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.

 • Verwijzingen

 • Direct regelen

  Aanvraag Minimaregelingen 2020

  Studenten kunnen geen minimaregelingen aanvragen.

  Let op: u moet daarvoor inloggen met uw DigiD.

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij