Vredenburghzone

Home > Inwoners-oud > Plannen en projecten > Vredenburghzone

Vredenburghzone

Vredenburghzone: Een groene long aan de zuidkant van Waddinxveen.

Het is prettig om dichtbij huis te kunnen recreëren of een rondje met de hond te kunnen lopen. Dat wil de gemeente straks ook mogelijk maken in de Vredenburghzone. De Vredenburghzone is het gebied tussen de woonwijken Zuidplas en Park Triangel en de toekomstige Vredenburghlaan [zie kaartje].

De gemeente wil minstens de helft van dit buitengebied ontwikkelen tot een recreatie- en natuurgebied. De precieze invulling van deze groenzone is nog niet bekend. Dat wil de gemeente samen met omwonenden en grondeigenaren bedenken.  In 2019 stellen we in samenspraak met hen en andere belanghebbenden een gebiedsvisie op. In die visie staat wat de ruimtelijke en kwalitatieve kaders zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Participatie
Op 1 november 2018 vond er een eerste informatieavond over de Vredenburghzone plaats. Na een toelichting van het project door de wethouder en ontwerpbureau Stijlgroep konden de aanwezigen hun ideeën en wensen voor de Vredenburghzone delen. Daarnaast konden inwoners zich aanmelden voor een participatiegroep. Op basis van de informatie die tijdens de informatieavond werd opgehaald, werkt deze participatiegroep (bestaande uit 15 inwoners) in een aantal bijeenkomsten verder aan de gebiedsvisie.
Naar verwachting wordt in maart/april 2019 een nieuwe informatieavond georganiseerd voor belangstellenden. Tijdens deze avond presenteert de gemeente samen met de participatiegroep de concept gebiedsvisie.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mevrouw Ineke Fritz (projectleider) via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres i.fritz@waddinxveen.nl.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij