Klankbordgroep en deelnemende organisaties

Home > Inwoners-oud > Sport in Waddinxveen > Klankbordgroep en deelnemende organisaties

Klankbordgroep en deelnemende organisaties

In samenwerking met de klankbordgroep wordt het uitvoeringsplan voor het Vitaal sportbeleid opgesteld.
De klankbordgroep is een mix van verschillende sportverenigingen en welzijnsorganisaties en heeft onderwerpen aangedragen waar het uitvoeringsplan over moet gaan.

De klankbordgroep komt bij elkaar als daar aanleiding voor is. De laatste bijeenkomst ging over de behandeling van de nota Maatschappelijke voorzieningen, evaluatie tarievenstructuur sport en evaluatie buurtsportcoaches. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat er behoefte is naar een verbindingscoach. Het sportcafé en de nieuwsbrief sport gebruiken we om nieuws en andere informatie te delen. De klankbordgroep is slapende en kan, als nodig, bijeenkomen op initiatief van de gemeente en/of vanuit de klankbordgroep.

KLANKBORDGROEP

Organisatie

Wie

Bouncers Basketball

Peter Schelinga

ASW

Interim vz Gé Smakman

CVV Be Fair

Jaap van Hattum

WRB Waddinxveense reddingsbrigade

Jos Koppen

Z&PC de Gouwe

Kors Sels

Timios volleybalvereniging

Angela Hunik

Kwadraad

Jeanine Verschoof

St. Jeugd- en Jongerenwerk

Maarten Buurman

Palet Welzijn

Maja Postma

Studio Da Danza

Miranda Heemskerk

Den Edel

David van Balgooi

Antilope

Cees van Yperen, Danielle van den Berg

Ipse de Bruggen gehandicaptenzorg

Erna Molleman

Zwembadcommissie

Arie Boonstoppel

Kwadraad Maatschappelijk Werk

Rita Blaak

Verbindingscoach

Justin Sterk

Coenecoop College (voor sportcafé)

Jeroen Baars

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij