Werk in uitvoering

Home > Inwoners-oud > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

 • Alpherwetering en Spui renovatie speelplaatsen

  De speeltoestellen en de directe omgeving van de speelplaatsen aan de Alpherwetering en het Spui zijn sterk verouderd. De gemeente gaat deze speelplaatsen renoveren.

  Lees verder
 • Amaliabrug herstelwerkzaamheden landhoofd

  Tussen maandag 25 juni 2018 en maandag 3 september 2018 vinden werkzaamheden plaats aan het landhoofd van de Amaliabrug.

  Lees verder
 • Kinderboerderij Dierendal vervanging speeltoestellen

  Lees verder
 • Zuidplashof, bomenwijk/Groenswaard

  Graanakker – Kievitdreef – Puttelaan

  Lees verder
 • Koekoeksdreef vervangen fiets-voetgangersbruggen

  Medio 2017 is één van de fiets-/voetgangersbruggen over de vaart tussen de Haverakker en de Koekoeksdreef deels ingestort nadat een voertuig de brug gebruikte om de vaart over te steken.

  Lees verder
 • Zuidplashof, Zonnehof en Sterrenlaan speelplaatsen

  Naar aanleiding van de oproep vanuit de gemeente om door middel van een enquête en/of één van de inloopmiddagen uw/jullie wensen kenbaar te maken om de speelplaats in uw/jullie buurt op te knappen hebben we heel veel reacties gehad.

  Lees verder
 • Bloemendaalseweg aanbrengen beschoeiing

  De oever is op diverse locaties aangetast door baggerwerkzaamheden en vooral door de aanwezigheid van rivierkreeften.

  Lees verder
 • Stationsgebied herinrichting

  Lees verder
 • Afsluiting Coenecoopbrug 7, 8 en 9 juli

  Door onderhoudswerkzaamheden is de Coenecoopbrug gesloten voor landverkeer en scheepvaart begin juli.

  Lees verder
 • Schielandweg rioolvervanging

  Lees verder
 • Noordkade onderhoud

  Vanuit inspecties blijkt dat het trottoir en asfaltverharding van een gedeelte van de Noordkade aan onderhoud toe zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Oranjelaan en de grens met Boskoop.

  Lees verder
 • Heggewinde parkeren

  Denkt u mee over parkeren aan de Heggewinde?
  Uit parkeeronderzoeken van 2014 en 2016 blijkt dat de parkeerdruk in de Heggewinde hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners kenbaar konden maken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Wingerd parkeren

  Denkt u mee over parkeren aan de Wingerd?

  Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Wingerd hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners konden laten merken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Herstel Fiets- en voetgangersbrug Linzenakker

  Update:

  Op 29 mei wordt gestart met het herstellen van de brug aan de Linzenakker. In dezelfde week zal de brug weer opengesteld worden voor voetgangers en fietsers.

  Lees verder
 • Kerkweg-Oost werkzaamheden nieuw gemeentehuis

  Lees verder
 • Waddepad beplanting en spelen

  De gemeente is de afgelopen maanden druk geweest met de renovatie van de beplanting van het Waddepad en de twee nabij gelegen speelplekken. Het Waddepad vormt een belangrijke groene verbinding in de wijk en het is daarom noodzakelijk dat het als een veilige (speel)plek wordt ervaren.

  Lees verder
 • Wilhelminakade groot onderhoud

  Vanuit weginspecties blijkt dat de klinkerverharding en de asfaltverharding, van een gedeelte van de Wilhelminakade, aan onderhoud toe zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Wilhelminakade, na de kruising met de Kouwe Hoek, en loopt tot de aansluiting met de Stoofkade ter hoogte van het Spoortunneltje.

  Lees verder
 • Dorpstraat herinrichting

  De gemeente is voornemens om de Dorpstraat te herinrichten.

  Lees verder
 • De Akker herinrichting

  Samen met het opknappen van de Graanakker is gestart met het opknappen van de Akker en de directe omgeving.

  Lees verder
 • Vervanging riolering Brugweg fase 1

  De riolering van de Brugweg 10 t/m 48 functioneert niet meer naar behoren bij hevige neerslag. De gemeente krijgt daarover regelmatig klachten. Dit riool ligt er al dertig jaar. Daarom gaan we dit riool vervangen en tegelijkertijd de regenwaterproblematiek oplossen.

  Lees verder
 • Renovatie riolering Oranjewijk Noordoost

  Vanaf 29 augustus is in de Oranjewijk Noordoost gestart met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdriool. De werkzaamheden vinden plaats in het deel van de wijk dat wordt begrensd door de Koningin Wilhelminasingel, van Lippe Biesterfeldlaan, Jan Willem Frisoweg en de Frederik Hendriklaan.

  Lees verder
 • Louise de Colignylaan e.o. herinrichting Oranjewijk Noord

  De gemeente wil graag samen met de bewoners tot een breed gedragen plan/ontwerp komen.

  Uitgangspunten zijn een duurzaam veilige inrichting en het gemeentelijk parkeerbeleid.

  Lees verder
 • Herinrichting Brugweg

  Binnenkort start de herinrichting van de Brugweg. Aanleiding hiervoor is de ervaren verkeersonveiligheid als gevolg van de combinatie van fietsers en vrachtverkeer. Tijdens een informatieavond voor aanwonenden op 18 november 2014 zijn er een aantal mogelijkheden besproken waarmee de Brugweg verkeersveiliger gemaakt kan worden.

  Lees verder
 • Werkzaamheden Dreef

  Vanaf 11 april start de gemeente met de volgende werkzaamheden in de directe omgeving van de Dreef.

  Lees verder
 • Renovatie riolering langs de Beethovenlaan en Chopinlaan en ter hoogte van de Prins Willem Alexandertunnel

  Van 4 tot en met 9 april worden er langs de Beethovenlaan, Chopinlaan en ter hoogte van de Prins Willem Alexandertunnel, rioolrenovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Het riool wordt hierbij voorzien van een nieuwe buiswand, een zogenaamde kous, die via de rioolputten wordt ingebracht.

  Lees verder
 • Reconstructie Souburghlaan en omgeving

  De Souburghlaan en omgeving wordt gereconstrueerd en duurzaam veilig ingericht. De wijk wordt ingericht in overeenstemming met de wegkenmerken die voor een 30 km zone in Waddinxveen gelden.

  Start van de werkzaamheden (fase 1) is  op dinsdag 29 maart 2016.  Er wordt gewerkt vanaf de Shell richting Oranjelaan. In de bijlagen vindt u de planning , faseringen en de bewonersbrief. Aannemingsbedrijf Nederland 81 bestratingen gaat dit werk in opdracht van de gemeente uitvoeren.

  Lees verder
 • Werkzaamheden herinrichting omgeving 'de Horsten' en groen Noordtunnel

  De gemeente Waddinxveen wil de omgeving bij de flats aan de Wilgenhorst, Peppelhorst, Elzenhorst en de wegen bij de Sparrengaarde herinrichten. Dit betreft dan de verhardingen, openbare, verlichting, speelgelegenheden, groenvoorzieningen en water.

  Lees verder
 • N455 voorgenomen werkzaamheden groot onderhoud Noordeinde/Hoogeveenseweg

  De provincie is van plan medio 2016 groot onderhoud uit te gaan voeren aan de N455 Noordeinde en Hoogveenseweg.

  Meer informatie vindt u op www.zuid-holland.nl\n455.

 • Reconstructie Zuidkade en oeververvanging Gouwe

  De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 langs een deel van de Zuidkade de oever van de Gouwe vervangen.

  Lees verder
 • Asfaltwerkzaamheden N207 bij hefbrug Waddinxveen

  Van vrijdag 2 oktober 21.00 uur tot zaterdag 3 oktober 21.00 uur is de kruising van de Henegouwerweg (N207) met de Brugweg (bij de hefbrug Waddinxveen) gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

  Lees verder
 • Reconstructie Ernst Casimirlaan en omgeving

  Op 9 mei j.l. heeft er een laatste overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de bewoners van de Koning Willem II straat. Zij hebben een alternatief plan ingediend daarbij ondersteunt door een verkeerskundig bureau (conform de afspraken die zijn gemaakt op 16 februari). De gemeente heeft dit plan voorgelegd aan de diverse stakeholders en een onafhankelijk verkeerskundig bureau. De uitkomst hiervan is dat er een negatief advies ligt voor dit alternatieve plan, vanwege het verkeersveilig gebruik van de weg en de beschikbaarheid van het trottoir voor minder validen.  

  Lees verder
 • Wegafsluitingen ivm Tour de France

   Op zondag 5 juli komt de Tour de France door Waddinxveen. De etappe heeft tussen 12.00 uur tot en met 16.30 uur veel effect op de verkeercirculatie in de gemeente.

  Lees verder
 • Omleggen fietspad bij rotonde Kerkweg-Oost / Kanaalstraat / Juliana van Stolberglaan

  Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni 2015 voert aannemersbedrijf Hazebroek en Tamerus in opdracht van de gemeente Waddinxveen werkzaamheden uit aan de rotonde op de kruising Kerkweg-Oost / Kanaalstraat / Juliana van Stolberglaan.

  Lees verder
 • Aanleg 10KV leiding Eksterdreef - Schielandweg

  Aannemingsbedrijf Baas BV  legt, in opdracht van Stedin Midden-Holland, een 10 KV-middenspanningskabel vanaf de Eksterdreef tot aan de Schielandweg aan. Doel is het 10 kV-net te verbeteren en daardoor storingen te verminderen.

  Lees verder
 • Asfalteringswerkzaamheden Plasweg

  Op dit moment vinden de asfalteringswerkzaamheden aan de Plasweg plaats. Het werkgebied loopt vanaf de Sniepweg tot aan de Bredeweg en is opgedeeld in meerdere faseringen.

  Lees verder
 • Moerkapellepad deels omgelegd

  Voor de bouw van de Parallelstructuur A12 wordt het Moerkapellepad vanaf 26 mei deels omgelegd. Het gaat om het gedeelte tussen de Zuidelijke Dwarsweg/Zuidelijke Rondweg richting het westen (Zevenhuizen).

  Lees verder
 • Putteringdijk

  Er worden herstelwerkzaamheden aan de dijk uitgevoerd als gevolg van de dijkophoging en dijkverzwaring. Dit was een project van het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2012 met als doel de dijk steviger en veiliger te maken.

  Lees verder
 • Werkzaamheden Zuidplaslaan in voorbereiding

  De weg wordt opnieuw geasfalteerd en de oversteken worden opnieuw vormgegeven (allemaal dezelfde uitstraling).

 • Werkzaamheden aanleg rotonde entree Triangel

  Gebr. van Kessel Wegenbouw BV legt de nieuwe rotonde aan op de kruising van de Beijerincklaan - Zuidplaslaan - Parklaan. Onderdeel van deze werkzaamheden is het vervangen van de verhardingsconstructie van de Tweede Bloksweg en het deels vervangen van de asfaltconstructie op de Beijerincklaan, beide op het gedeelte tussen de Dreef en de Zuidelijke Rondweg.

  Lees verder
 • Update: Reconstructie fietspaden langs de Dreef

  De reconstructie van de fietspaden aan de Dreef is bijna afgerond.

  Lees verder
 • Groensvoorde en Peuleyen; herstraat- en rioleringswerkzaamheden

  Door de Groensvoorde loopt een groot riool voor de afvoer van vuil water. De buizen van het riool zijn onderheid. Uit onderzoek blijkt dat de heipalen onvoldoende lang zijn. Daardoor is het riool op enkele punten geknikt en functioneert het riool niet goed meer.

  Zowel de Groensvoorde als de Peuleyen voldoen niet aan de gewenste eisen voor een verkeersveilige inrichting voor een 30km weg.

  Lees verder
RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij