Gouweplein - plaatsing zakpalen

Home > Inwoners-oud > Werk in uitvoering > Gouweplein - plaatsing zakpalen

Gouweplein - plaatsing zakpalen

De gemeente Waddinxveen gaat op het Gouweplein aan de kant van de Kanaaldijk en aan de kant van het Spoorpad twee automatische zakpalen plaatsen.

Achtergrond

Zowel de winkeliersvereniging als ook de bewoners van het Gouweplein hebben al sinds 2015 de wens het Gouweplein fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De winkeliersvereniging en bewoners laten weten dat er verkeersonveilige situaties zijn en dat er wordt gereden tussen het winkelende publiek.

Maatregelen

Om tot goede maatregelen te komen is er veel overlegd met de hulpdiensten, veiligheidsregio, geldtransporteurs, winkeliersvereniging, deelnemers van het KVO, de marktkooplieden, Verenigingen van Eigenaren, de servicemanager van het Gouweplein en de gemeente.

In overleg is tot de oplossing gekomen om in de Marktstraat een rij palen te plaatsen. De middelste hiervan wordt een handbediende zakpaal. Deze paal kan met een sleutel omhoog en omlaag gezet worden zodat er toegang tot het Gouweplein kan worden gegeven.

Daarnaast komt er bij de Kanaaldijk een automatische zakpaal die alleen door hulpdiensten en de marktkooplieden kan worden bediend.

De reden dat er in de Marktstraat gekozen is voor een (flexibele) handbediende paal is dat deze niet storingsgevoelig is, geen onderhoud nodig heeft en het goed te regelen is met ontheffinghouders.

Aan de zijde van de Kanaaldijk wordt een automatische zakpaal aangebracht omdat hulpdiensten hinder kunnen ondervinden van een handbediende paal. Door het weinige gebruik hiervan is er ook weinig kans op storing en onderhoud.

Ontheffingen

Behalve de fysieke maatregelen scherpt de gemeente ook de beleidsregels aan voor het aanvragen van een ontheffing om buiten de bevoorradingstijden voor winkels op het Gouweplein te komen. Alleen echte uitzonderingsgevallen zoals verhuizingen, verbouwingen, speciale leveringen en diensten voor de openbare orde kunnen bij nieuwe aanvragen een ontheffing krijgen.

Werking

De servicemanager van het Gouweplein zet om 7.00 uur de zakpaal naar beneden en om 11.00 uur weer omhoog, zodat er toegang is tot het Gouweplein. Ontheffinghouders krijgen het telefoonnummer van de servicemanager en kunnen bellen om de paal, buiten het genoemde tijdstip, tijdelijk omlaag te zetten.

Voor evenementen en bijzondere openingsmomenten van het winkelcentrum krijgen de winkeliersvereniging en het Cultuurhuys ook een sleutel.

Voor ontheffingen van bewoners voor bijvoorbeeld verbouwingen of verhuizingen zal in de ontheffing worden verwezen naar de Vereniging van Eigenaren van het betreffende wooncomplex. Deze vereniging krijgt een sleutel en op vertoon van een ontheffing kan deze, door de bewoners, worden gebruikt.

Planning

De palen aan de Marktstraat/Spoorpad zijn eind maart geplaatst. De zakpaal aan de Kanaaldijk wordt geplaatst op 8 april 2019. De werking van de paal is afhankelijk van de aansluiting van Liander. De aansluiting van Liander loopt echter vertraging op. Zodra hij aangesloten is zal deze ook in werking gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer dit is.

De RVS palen aan de Kanaaldijkzijde worden verwijderd zodat het plein vanaf deze zijde toegankelijk is voor hulpdiensten.

Tot slot

Voor alle duidelijkheid verandert er dus niets aan de regels op het Gouweplein, alleen wordt het overtreden van de regels fysiek onmogelijk gemaakt.

Daarmee hopen we ook dat de onveilige situaties in het winkelcentrum en de overlast door overtreders verdwijnen.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij