N451 compensatie groen Parallelstructuur A12

Home > Inwoners-oud > Werk in uitvoering > N451 compensatie groen Parallelstructuur A12

N451 compensatie groen Parallelstructuur A12

Door de aanleg van de nieuwe infrastructuur bij de A12 is groen verdwenen.

Update 1-5-2018: Het groen is inmiddels geplant.

Door de beperkte ruimte bij de A12 zijn de mogelijkheden voor groencompensatie gering. De gemeente heeft de taak gekregen het groen te compenseren daar waar mogelijk. Rijkswaterstaat, Provincie en gemeente Gouda werken samen en zoeken naar mogelijkheden voor groenaanleg in de directe omgeving van de A12. Op de bewonersavond van 26 april 2017 is een presentatie getoond over het gebied. Deze presentatie kunt u onderaan de pagina downloaden.

Voortgang

De  locaties voor compensatie zijn na de informatie-avond van 6 juli 2017 in beeld. Door Bosch en Slabbers (landschapsarchitect) is hier nadere invulling aan gegeven met de uitgangspunten en opmerkingen van de informatie-avond.

Tenslotte zijn de ontwerpen besproken met de andere overheden (provincie, waterschap en Rijkswaterstaat) en ook deze bevindingen en afspraken met betrekking tot beheer en onderhoud meegenomen in het ontwerp. Dit alles heeft geleid tot een ontwerp die grofweg in 4 fases op te delen is.

Fase 1 (Moerkappelle pad)

Voor de eerste fase zijn de bomen reeds besteld en deze zullen dit najaar al aangeplant worden. Hierbij wordt het ontwerp zoveel mogelijk gevolgd en wordt alleen ter plaatse nog gekeken hoever er aangeplant kan worden richting het geluidsscherm.

Hoe de eventuele indeling en aanleg van een rustplaats voor fietsers moet worden ingericht zullen we beschouwen na aanplant. Dit kan separaat worden uitgevoerd en is niet gebonden aan een (plant)seizoen.
Update 21-12-2017: Deze bomen zijn inmiddels aangeplant.

Fase 2 en 3 (zuiden A12)

Voor de twee hoeken ten zuiden van de A12 zijn offertes opgevraagd bij verschillende aannemers. Met de aannemer die de beste aanbieding doet zal afgestemd worden of het nog haalbaar is om dit plantseizoen (november-maart) alle of delen van de bomen aan te planten. Dit is mede afhankelijk of er nog veel aan de ondergrond moet gebeuren om de bomen de goede verzorging mee te geven, en of alle bomen tijdig leverbaar zijn.

Hoe de eventuele indeling en aanleg van een rustplaats voor fietsers moet worden ingericht zullen we beschouwen na aanplant. Dit kan separaat worden uitgevoerd en is niet gebonden aan een (plant)seizoen.
Update 21-12-2017: De firma Boonstoppel Groen gaat in opdracht van de gemeente de werkzaamheden uitvoeren. De ontwerpbeschrijving van deze fase is als bijlage te downloaden via deze site. De planning om het werk uit te voeren is februari/maart 2018. In totaal zullen de werkzaamheden ongeveer drie weken duren.

Fase 4 (fietspad Otweg)

Voor deze locatie staan in het ontwerp twee rijen populieren langs het fietspad. Over de soort en hoogte van deze  bomen wordt nog overleg gevoerd met de aanwonenden en het gebiedscollectief wegens nader benodigde uitwerking in verband met schaduwwerking en de inpassing in relatie tot de weidevogels. Deze locatie zal daardoor in ieder geval niet dit plantseizoen worden aangeplant. 

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij