Reconstructie Ernst Casimirlaan en omgeving

Home > Inwoners-oud > Werk in uitvoering > Reconstructie Ernst Casimirlaan en omgeving

Reconstructie Ernst Casimirlaan en omgeving

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2016

Op 9 mei j.l. heeft er een laatste overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de bewoners van de Koning Willem II straat. Zij hebben een alternatief plan ingediend daarbij ondersteunt door een verkeerskundig bureau (conform de afspraken die zijn gemaakt op 16 februari). De gemeente heeft dit plan voorgelegd aan de diverse stakeholders en een onafhankelijk verkeerskundig bureau. De uitkomst hiervan is dat er een negatief advies ligt voor dit alternatieve plan, vanwege het verkeersveilig gebruik van de weg en de beschikbaarheid van het trottoir voor minder validen.  

De gemeente blijft bij het oorspronkelijk plan en gaat dit ook zo uitvoeren. De afspraken zoals verwoord in het verslag van 16 februari blijven nog steeds van kracht zoals het uitbreiding van een aantal parkeerplaatsen bij Da Danza (is reeds uitgevoerd) en bij de garages in het verlengde van de Ernst Casimirlaan.

Dit betekent ook dat een aantal maanden nadat de werkzaamheden gereed zijn er een parkeerdrukmeting in deze wijk zal plaatsvinden. Dit zal waarschijnlijk in oktober/november 2016 gaan gebeuren. Wanneer blijkt dat de parkeerdruk te hoog is overeenkomstig het parkeerbeleid van de gemeente dan worden er aanvullende maatregelen getroffen.

Eerdere informatie:

Naar aanleiding van de bewoners inloopavond op 15 februari jl. is er een vertegenwoordiging vanuit de bewoners in overleg gegaan met de gemeente. Dit overleg heeft op 16 februari plaatsgevonden. In dat overleg zijn er afspraken gemaakt hoe verder wordt gegaan met de inrichting van de wijk. zie ook verslag bewoners vertegenwoordiging 16 februari. Kernpunten zijn dat de bewoners een second opinion kunnen aanvragen voor de Koning Willem II straat, en dat nadat de wegen gereed zijn er een aanvullend parkeerdruk onderzoek komt. Pas daarna kunnen er eventueel extra maatregelen genomen worden.

Naar aanleiding van een verzoek van de bewoners is er door 2 partijen een second opinion uitgevoerd over de gekozen profielen voor de Koning Willem II straat en de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Deze kunt u vinden bij de te downloaden bestanden. Second opinion Veringmeier en second opinion Waalpartners. Uit de second opinion blijkt dat zonder extra maatregelen niet direct extra parkeerstroken kunnen worden aangebracht. De directe bewoners worden uitgenodigd voor een inloopavond op maandag 15 februari om 20.00 uur tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De Ernst Casimirlaan en omgeving wordt gereconstrueerd en duurzaam veilig ingericht. De wijk wordt ingericht in overeenstemming met de wegkenmerken die voor een 30 km zone in Waddinxveen gelden.

Website

Op www.vanleeuwengww.nl onder de button ‘informatie over werkzaamheden in mijn buurt’ vindt u meer informatie en ook een contactformulier voor vragen en/of opmerkingen betreffende de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij