Scholenbouw Noord werkzaamheden en wegafsluitingen

Home > Inwoners-oud > Werk in uitvoering > Scholenbouw Noord werkzaamheden en wegafsluitingen

Scholenbouw Noord werkzaamheden en wegafsluitingen

Het project Scholenbouw Waddinxveen Noord bestaat uit het bouwen van een schoolgebouw voor twee basisscholen (De Regenboog en Koning Willem-Alexander) en één organisatie voor kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en bso van Quadrant Kindercentra).

Het college van B&W heeft besloten om de opdracht voor de bouw te gunnen aan BVR Bouw BV. Naar verwachting gaat de eerste heipaal eind augustus/begin september 2018 de grond in en is de verwachte oplevering van het gebouw in juli 2019.

Toegankelijkheid voormalig WSE-terrein

In voorbereiding op de bouwwerkzaamheden wordt het pad langs het voormalige WSE-terrein vanaf 9 juli 2018 deels afgesloten. Doorgaand wandel- en fietsverkeer is hierdoor over dit pad niet meer mogelijk.

Vanaf halverwege augustus 2018 wordt het gehele bouwterrein afgezet, waardoor het grootste deel van het terrein over de volledige breedte niet meer bereikbaar is. Het hondenlosloopgebied is dan uit noordelijke richting vanaf de Vondellaan of via het Zuiveringspad te bereiken.

Werkzaamheden kruising Willem de Zwijgerlaan/Beatrixlaan

Voor de bouw van het schoolgebouw zijn ook enkele verkeersmaatregelen nodig. Zo wordt het parkeerterrein aangepast, de toegang voor het laden en lossen voor de Albert Heijn wordt gescheiden van het andere verkeer en de kruising Willem de Zwijgerlaan/Beatrixlaan wordt aangepast. De aanpassing van de kruising wordt in de zomer van 2018 uitgevoerd. Hiervoor vinden verschillende wegafsluitingen plaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Hazebroek & Tamerus Wegenbouw BV.

Informatie over werkzaamheden

Tijdens het project publiceren wij op deze pagina alle nodige informatie. Onder ‘te downloaden’ vindt u de planning van de werkzaamheden en een overzicht van de verschillende geplande wegafsluitingen. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met mevrouw K. van den Meerschaut via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres k.vandenmeerschaut@waddinxveen.nl.

Filmpje van de start werkzaamheden op 5 oktober 2018: https://youtu.be/7uYyzbq-QBg

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij