Vlasakker e.o. herinrichting

Home > Inwoners-oud > Werk in uitvoering > Vlasakker e.o. herinrichting

Vlasakker e.o. herinrichting

Aansluitend aan het opknappen van de Akker en de Graanakker wordt het opknappen van de Vlasakker en omgeving voorbereid. Het opknappen gaat om de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Het doel van het opknappen is om de wijk een meer moderne uitstraling te geven. Daarnaast proberen we in het ontwerp(proces) een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen.

Het project is op dit moment in de voorbereidingsfase. Landschapsarchitect buroZUIJDERWIJK maakt het ontwerp in opdracht van de gemeente. De gemeente wil met de bewoners tot een ontwerp komen. Als dagelijkse gebruiker bent u als geen ander op de hoogte van het functioneren van de huidige openbare ruimte. Door middel van een vragenlijst hebben wij u daarom betrokken bij het opknappen van dit gebied. Deze digitale vragenlijst is gehouden in de periode van 16 tot en met 31 januari 2018.

Vervolgens is er op 21 februari 2018 een thema-avond georganiseerd. Tijdens deze avond is de uitslag van de vragenlijst besproken en hebben de aanwezige bewoners aangegeven welke ideeën er bestaan die zij graag betrokken zien bij het opknappen. Deze ideeën, die ook door de bewonersgroepen zijn gemaakt en gepresenteerd, zijn een belangrijke bron van inspiratie geweest bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Wij danken deze bewoners dan ook enorm voor hun inzet! Het Voorlopig Ontwerp is op maandag 23 april 2018 tijdens een bewonersavond in het Zuidhonk gepresenteerd. Na de presentatie van dit ontwerp zijn wij met verschillende bewoners in gesprek gegaan en hebben verschillende aandachtspunten op het ontwerp ontvangen. Veel bewoners waren heel positief over het ontwerp. De aandachtspunten zijn waar mogelijk bij het Definitief Ontwerp betrokken.

Het Definitief Ontwerp is tijdens een inloopavond op 14 mei 2018 aan de bewoners gepresenteerd. Het ontwerp is door veel bewoners positief ontvangen.

Het ontwerp moet zoveel mogelijk voldoen aan een aantal bestaande beleidsplannen, zoals:
• Mobiliteitsplan www.waddinxveen.nl/mobiliteitsplan
• Hoe en Wat duurzaam Veilig www.waddinxveen.nl/duurzaamveilig
• Parkeerbeleid en parkeerproblemen www.waddinxveen.nl/parkeerbeleid

Planning

De verwachte startdatum werkzaamheden: 1e kwartaal 2019.

RSS

Contact gemeente

Contactformulier
Telefoon: 14 0182 (geen kengetal)
Beukenhof 1, 2741 HS
Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen
Facebook: @gemeenteWaddinxveen
Twitter: @gemeenteWveen
WhatsApp: 06 38825030

Afspraak maken

Alle contactgegevens

banner plus link naar Waddinxveen veel te doen alles dichtbij